Kỹ năng Gậy Như Ý

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:36/30/24 giây

Tiêu thụ:150/165/180 năng lượng

Ngộ Không vung gậy tấn công kẻ địch xung quanh, gây 150/190/230 (+0.5 công vật lý)  sát thương vật lý và làm choáng kẻ địch 1 giây. Ngộ Không có thể kích hoạt chiêu thức một lần nữa trong 5 giây để có thể giải trừ Hiệu ứng giảm tốc của bản thân và tàng hình, gia tăng tốc chạy 40% trong 1 giây.