Kỹ năng Trục Xuất

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:10/9/8/7/6/5 giây

Tiêu thụ:120 năng lượng

Ilumia đẩy lùi mọi kẻ địch lân cận, gây 190/214/238/262/286/310 (+0.40 công phép) sát thương phép. Nếu có nạn nhân trúng chiêu chúng sẽ bị làm chậm 30% tốc chạy và khiến Ilumia được tăng 30% tốc chạy trong 1 giây.