Kỹ năng Thần Trận

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:70/60/50 giây

Tiêu thụ:90/120/150 năng lượng

Ilumia triệu hồi pháp trận chứa đầy sức mạnh thần thánh ngay vị trí hiện tại của tất cả tướng địch, làm hiện hình chúng và gây 700/850/1000 (+1.0 Công phép) sát thương phép, đồng thời làm choáng các nạn nhân 1 giây