Kỹ năng Bom Hoại Tử

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:14/13/12/11/10/9 giây

Tiêu thụ:80/85/90/95/100/105 năng lượng

Preyta tạo ra một vụ nổ dịch bệnh đẩy lùi kẻ địch trong vùng ảnh hưởng, gây 250/300/350/400/450/500 (+0.50 công phép) sát thương phép kèm hiệu ứng làm chậm 30% tốc chạy trong 2 giây. Trong trạng thái Siêu khuẩn, vụ nổ còn gây kèm hiệu ứng làm choáng trong 1 giây.