Kỹ năng Phi Tiêu

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:8 giây

Tiêu thụ:0 năng lượng

Airi rút kiếm chém thẳng về phía trước với tốc độ cực nhanh tạo ra một luồng kiếm khí gây 200/275/350/425/500/575 (+1.1 Công vật lý) sát thương vật lý đồng thời làm choáng các nạn nhân trúng đòn trong thoáng chốc.