Kỹ năng Sứ Mệnh Cứu Thể

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:70/65/60 giây

Tiêu thụ:100/120/140 năng lượng

Xeniel chọn một tướng đồng minh rồi phòng lên trời bay đến mục tiêu. Sau 2.2 giây Xeniel giáng trần, gây 300/450/600 (+0.8 Công phép) sát thương phép, đồng thời giúp đồng mình được chọn hồi 15% máu tối đa, và bản thân tăng 40% tốc chạy trong 2.2 giây, đặc biệt cả hai được tăng 40% miễn thương trong 2.2 giây.