Kỹ năng Vàng Vung Vãi

Vị trí:Nội tại

Các đơn vị kẻ địch lân cận (không phải tướng) khi bị hạ gục giúp TeeMee và đồng đội xung quanh nhận thêm 25% vàng