Kỹ năng Giáo Móc Teemee

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:10/9.2/8.4/7.6/6.8/6 giây

Tiêu thụ:65/70/75/80/85/90 năng lượng

TeeMee phóng giáo móc theo hướng chỉ định và kéo bản thân lại gần mục tiêu. Nếu đấy là kẻ địch, nạn nhân sẽ phải chịu 450/510/570/630/690/750 (+0.6 công phép) sát thương phép, và bị choáng 1 giây