Kỹ năng Sát Kiếm

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:8 giây

Tiêu thụ:0 năng lượng

Omen tung kiếm kéo kẻ địch phía trước lại gần bản thân , gây 200/240/280/320/360/400 (+0.8 công vật lý) sát thương vật lý và làm chậm 25/30/35/40/45/50% tốc chạy của nạn nhân trong 1.5/1.7/1.9/2.1/2.3/2.5 giây