Kỹ năng Sát Vực

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:40/35/30 giây

Tiêu thụ:0 năng lượng

Omen lao đến tướng địch đầu tiên trúng chiêu gây 400/500/600 (+1.2 công vật lý) sát thương vật lý, đồng thời tạo ra một đấu trường tử vong khiến mục tiêu bị giảm 20% sát thương gây ra, và không thể trốn thoát trong 5 giây.