Kỹ năng Tay Bán Dẫn

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:5 giây

Tiêu thụ:55 năng lượng

Max vươn đôi tay máy xoay tròn tấn công kẻ địch lân cận, gây 300/360/420/480/540/600 (+0.9 công vật lý) sát thương vật lý. Mỗi nạn nhân trúng chiêu giúp Max nhận 10% tốc chạy, tối đa đạt 30% trong 4 giây