Kỹ năng Động Cơ Cao Thế

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:12/11.6/11.2/10.8/10.4/10 giây

Tiêu thụ:65 năng lượng

Max nhảy vọt qua mục tiêu và giật điện khiến nạn nhân bị choáng trong thoáng chốc, đồng thời Max tự tạo cho bản thân một lá chắn điện từ giúp tăng 15% miễn thương trong 3s. Chiêu thức có thể tung lần nữa sau 4s