Trang bị Rìu Chiến Lực | Hội Quán Cao Thủ

Rìu Chiến Lực

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 9/8.4/7.8/7.2/6.6/6 giây

Tiêu thụ: 60/65/70/75/80/85 năng lượng

Wiro làm mới lại đòn đánh, cường hoá ba đòn đánh kế tiếp. Mỗi đòn sẽ gây thêm 100/130/160/190/220/250 (+0.2 công vật lý) sát thương vật lý. Riêng đòn thứ ba sẽ hất tung kẻ địch trong 0.75 giây