Trang bị Ảnh Biến | Hội Quán Cao Thủ

Ảnh Biến

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 6/5.8/5.6/5.4/5.2/5 giây

Tiêu thụ: 70 nội năng

Hayate lướt đi theo hướng chỉ định (có thể vượt địa hình).


Nội tại: Hayate được tăng 10/11/12/13/14/15% sát thương gây ra và 10/12/14/16/18/20% tốc chạy khi có tướng địch trong vòng 5m quanh bản thân.