Trang bị Truy Tinh Chưởng | Hội Quán Cao Thủ

Truy Tinh Chưởng

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 7 giây

Tiêu thụ: 45/50/55/60/65/70 năng lượng

Qi lướt theo hướng chỉ định, gây 200/240/280/320/360/400 (+0.7 công vật lý) sát thương vật lý lên những kẻ địch đứng trên đường lướt đồng thời hất tung địch 0.5 giây

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile