Trang bị Tiểu Quỷ | Hội Quán Cao Thủ

Tiểu Quỷ

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 18/15/12 giây

Tiêu thụ: 120/135/150 năng lượng

Veera triệu hồi tối đa 5 Tiểu Quỷ để tấn công những kẻ thù xung quanh. Mỗi Tiểu Quỷ gây 325/405/485 (+0.75 công phép) sát thương phép. Nếu Tiểu Quỷ tấn công cùng một mục tiêu, đòn đánh thứ hai trở đi chỉ gây ra 50% sát thương

Kỹ năng khác của Veera