Trang bị Xích Thố | Hội Quán Cao Thủ

Xích Thố

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 10/9.4/8.8/8.2/7.6/7 giây

Tiêu thụ: 0 năng lượng

Lữ Bố xông về phía trước, gây 160/185/210/235/260/285 (+0.84 công vật lý) sát thương thường. Kỹ năng này có thể được sử dụng 3 lần liên tiếp và vượt được địa hình. Đòn tấn công thứ ba sẽ hất kẻ thù lên không.