Trang bị Ma Lực Bóng Tối | Hội Quán Cao Thủ

Ma Lực Bóng Tối

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 24/20/16 giây

Tiêu thụ: 100/115/130 năng lượng

Mina khiêu khích những kẻ thù gần đó, làm cho chúng tấn công cô trong 2 giây. Sát thương gây ra bởi những kẻ thù bị khiêu khích lên Mina giảm 50%