Trang bị Sát Thủ | Hội Quán Cao Thủ

Sát Thủ

Vị trí: Nội tại

Hạ hoặc phụ sẽ làm mới toàn bộ thời gian hồi chiêu

Các kỹ năng khác của Butterfly

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile