Trang bị Sát Thủ | Hội Quán Cao Thủ

Sát Thủ

Vị trí: Nội tại

Hạ hoặc phụ sẽ làm mới toàn bộ thời gian hồi chiêu

Kỹ năng khác của Butterfly