Trang bị Quét Kiếm | Hội Quán Cao Thủ

Quét Kiếm

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 6 giây

Tiêu thụ: 0 năng lượng

Butterfly ném những chiếc dao găm bay vào các kẻ thù gần đó, gây 200/240/280/320/360/400 (+0.65 công vật lý) sát thương vật lý và đồng thời làm chậm 50% tốc độ của nạn nhân trong 1 giây

Kỹ năng khác của Butterfly