Trang bị Búa Cuồng | Hội Quán Cao Thủ

Búa Cuồng

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 8/7.6/7.2/6.8/6.4/6 giây

Tiêu thụ: 65/70/75/80/85/90 năng lượng

Ormarr lướt về phía trước vung búa hất tung mục tiêu, gây ra 150/180/210/240/270/300 (+1.2 công vật lý) sát thương vật lý

Kỹ năng khác của Ormarr