Trang bị Hiên Ngang | Hội Quán Cao Thủ

Hiên Ngang

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 40/30/30 giây

Tiêu thụ: 140/160/180 năng lượng

Vũ khí trên tay Ormarr xoay vòng cực nhanh gây 100/120/140 (+0.50 công vật lý) sát thương vật lý mỗi đợt lên kẻ địch trúng chiêu

Kỹ năng khác của Ormarr