Trang bị Bẫy Cát | Hội Quán Cao Thủ

Bẫy Cát

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Các mục tiêu bị sát thương bởi kỹ năng sẽ bị nguyền rủa tối đa đến 3 lần. Mục tiêu chịu đủ 3 lời nguyền sẽ bị hóa đá, gây 150 (+0.75 công phép) sát thương phép

Kỹ năng khác của Azzen'Ka