Trang bị Sa Mạc Hoá | Hội Quán Cao Thủ

Sa Mạc Hoá

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 35/30/25 giây

Tiêu thụ: 150/170/190 năng lượng

Azzen'Ka trút bão cát xuống kẻ thù, gây 200/260/320 (+0.70 công phép) sát thương phép lên những kẻ trúng phải. Cơn bão cát sau đó bắt đầu cường hóa, gây 140/175/210 (+0.35 công phép) sát thương phép lên những kẻ thù trong phạm vi và làm giảm 60% tốc chạy của chúng. Cơn bão tồn tại trong 6 giây

Kỹ năng khác của Azzen'Ka