Trang bị Ma Thuật Đen | Hội Quán Cao Thủ

Ma Thuật Đen

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Aleister nguyền rủa một mục tiêu với mỗi kỹ năng thứ 3. Mỗi lần cộng dồn thứ 3 sẽ kích hoạt một vụ nổ gây 55 (+0.3 Công phép)  sát thương chuẩn

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile