Trang bị Con Đường Sám Hối | Hội Quán Cao Thủ

Con Đường Sám Hối

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 5 giây

Tiêu thụ: 50/55/60/65/70/75 năng lượng

Lauriel vẽ ra một con đường ánh sáng gây 215/260/305/350/395/440 (+0.6 công phép) sát thương phép. Trong thoáng chốc sau đó con đường sẽ bùng nổ gây lượng sát thương tương tự lần nữa lên nh