Trang bị Phán Xét | Hội Quán Cao Thủ

Phán Xét

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 40/35/30 giây

Tiêu thụ: 80/90/100 năng lượng

Lauriel triệu hồi sức mạnh thần thánh tạo ra một pháp trận hùng mạnh, gây 210/245/280 (+ 0.5 công phép) sát thương phép lúc xuất hiện và biến mất. Trong vùng hiệu lực Lauriel hồi chiêu nhanh gấp đôi bình thường

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile