Trang bị Phán Xét | Hội Quán Cao Thủ

Phán Xét

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 40/35/30 giây

Tiêu thụ: 80/90/100 năng lượng

Lauriel triệu hồi sức mạnh thần thánh tạo ra một pháp trận hùng mạnh, gây 210/245/280 (+ 0.5 công phép) sát thương phép lúc xuất hiện và biến mất. Trong vùng hiệu lực Lauriel hồi chiêu nhanh gấp đôi bình thường