Trang bị Phi Tiêu | Hội Quán Cao Thủ

Phi Tiêu

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 8 giây

Tiêu thụ: 0 năng lượng

Airi rút kiếm chém thẳng về phía trước với tốc độ cực nhanh tạo ra một luồng kiếm khí gây 200/275/350/425/500/575 (+1.1 Công vật lý) sát thương vật lý đồng thời làm choáng các nạn nhân trúng đòn trong thoáng chốc.

Kỹ năng khác của Airi