Trang bị Phi Tiêu | Hội Quán Cao Thủ

Phi Tiêu

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 8 giây

Tiêu thụ: 0 năng lượng

Airi rút kiếm chém thẳng về phía trước với tốc độ cực nhanh tạo ra một luồng kiếm khí gây 200/275/350/425/500/575 (+1.1 Công vật lý) sát thương vật lý đồng thời làm choáng các nạn nhân trúng đòn trong thoáng chốc.

Các kỹ năng khác của Airi

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile