Trang bị Hoả Trận | Hội Quán Cao Thủ

Hoả Trận

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 130 giây

Tiêu thụ: 24 năng lượng

Ignis vẽ ra một pháp trận rực cháy, thoáng chốc sau đó những kẻ địch trong vùng ảnh hưởng sẽ phải chịu 700/900/1100 sát thương phép. Nếu mục tiêu trúng chiêu đang dính phải hiệu ứng Hỏa hồn, nạn nhân sẽ phải chịu thêm 900/120/1500 sát thương phép.

Kỹ năng khác của Ignis