Trang bị Phong Đao | Hội Quán Cao Thủ

Phong Đao

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 8 giây

Tiêu thụ: 65 năng lượng

Zill ném cặp song đao gây 180/220/260/300/340/380 (+0.35 Công phép) sát thương phép lên tất cả kẻ địch trúng phải trên đường bay đi, và làm chậm 50% tốc chạy của chúng trong 1.5 giây. Sau đó lưỡi liềm quay ngược lại, gây 250/300/350/400/450/500 (+0.55 Công phép) sát thương phép lên những nạn nhân trúng chiêu trên đường bay về.

Kỹ năng khác của Zill