Trang bị Bạt Kiếm | Hội Quán Cao Thủ

Bạt Kiếm

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 5 giây

Tiêu thụ: 60/65/70/75/80/85 năng lượng

Astrid vung thanh kiếm cực đại gây 150/200/250/300/350/400 (+1.1 Công vật lý) sát thương vật lý lên những kẻ địch lân cận. Kẻ địch trúng chiêu giúp Astrid tăng 20/24/28/32/36/40% tốc đánh, và thêm 5% theo mỗi nạn nhân là tướng địch lên đến tối đa 25%; hiệu ứng kéo dài 3 giây.

Kỹ năng khác của Astrid