Trang bị Siêu Năng Lực | Hội Quán Cao Thủ

Siêu Năng Lực

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 8/7.2/6.4/5.6/4.8/4 giây

Tiêu thụ: 0 năng lượng

Superman thổi hơi cực lạnh gây 215/430/645/860/1075/1290 (+1.27 Công vật lý) sát thương vật lý lên những kẻ địch trúng chiêu, và làm chậm 50% tốc chạy của chúng trong 1 giây. Nếu tung chiêu trong trạng thái phi hành, anh lướt đến gây (10% máu tối đa bản thân) sát thương vật lý, đồng thời bắn tia laze gây 250/500/750/1000/1250/1500 (+1.5 Công vật lý) sát thương vật lý.

Kỹ năng khác của Superman