Trang bị Vàng Vung Vãi | Hội Quán Cao Thủ

Vàng Vung Vãi

Vị trí: Nội tại

Các đơn vị kẻ địch lân cận (không phải tướng) khi bị hạ gục giúp TeeMee và đồng đội xung quanh nhận thêm 25% vàng