Trang bị Phục Kích | Hội Quán Cao Thủ

Phục Kích

Vị trí: Nội tại

Di chuyển giữa các bụi cỏ giúp Lindis tăng tốc chạy thoáng chốc, đồng thời khiến đòn đánh thường kế tiếp bắn hai lần, mỗi lần gây 65% công vật lý sát thương vật lý

Kỹ năng khác của Lindis