Trang bị Tay Bán Dẫn | Hội Quán Cao Thủ

Tay Bán Dẫn

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 5 giây

Tiêu thụ: 55 năng lượng

Max vươn đôi tay máy xoay tròn tấn công kẻ địch lân cận, gây 300/360/420/480/540/600 (+0.9 công vật lý) sát thương vật lý. Mỗi nạn nhân trúng chiêu giúp Max nhận 10% tốc chạy, tối đa đạt 30% trong 4 giây