Trang phục Xeniel Sứ Giả Thần Thánh

Mặc định

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile