Trang bị Sách thánh

Giá:2,990 vàng

+ 400 Công phép

Khai sáng: Nhận 1400 máu - Nội tại duy nhất