Trang bị Hercule thịnh nộ

Giá:2,080 vàng

+180 Giáp

+150 Giáp phép

+50 Công vật lý8

[Cuồng bạo] - Nội tại duy nhất: Khi máu của tướng xuống dưới 40%, tăng 20% hút máu (chỉ đánh gần) và tạo ra một lớp lá chắn (800 + 80* cấp tướng) trong 8 giây; 60 giây hồi chiêu