Trang bị Huân chương hải thần

Giá:1,400 vàng

+10% Giảm hồi chiêu

+30 Hồi năng lượng/5s

+150 Giáp

+750 Máu tối đa

+5% Tốc chạy

 

Quang minh: Giúp bản thân và đồng đội xung quanh (phạm vi 600) hưởng hào quang tăng 20 Hồi máu (tăng theo cấp tướng) - Nội tại duy nhất.

 

[Đồng chí] - Nội tại duy nhất.

 

Hải thần: Tăng 5% sát thương gây ra và 10% miễn thương của đồng đội xung quanh - Nội tại duy nhất.

 

Huân chương này là bằng chứng về mối liên hệ giữa ngươi và đại dương.