Trang bị Liềm Ma

Giá:400 vàng

5 Sức mạnh Công kích
10 Máu
25% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản
2 Vàng Mỗi 10 Giây

  • Cống Phẩm: Khi ở gần một tướng đồng minh, Đòn đánh hoặc Kỹ năng trúng tướng địch hoặc công trình sẽ cho 20 vàng. Hiệu ứng này có thể xảy ra tối đa 3 lần mỗi 30 giây.
  • Nhiệm Vụ: Nhận 500 vàng từ trang bị này để chuyển hóa nó thành Lưỡi Hái U Linh, nhận được Kích hoạt - Cắm Mắt.

    Trang bị này khiến vàng từ lính bị giảm nếu như bạn hạ gục chúng quá nhiều.