Trang bị Lưỡi Hái U Linh

Giá:400 vàng

10 Sức mạnh Công kích
60 Máu
50% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản
3 Vàng Mỗi 10 Giây

Kích hoạt - Mắt: Đặt một Mắt Xanh trên mặt đất, Vô Hình với đối thủ và cho cả đội tầm nhìn ở khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 0 Mắt Xanh, và sẽ hồi đầy khi ghé thăm cửa hàng.

  • Cống Phẩm: Khi ở gần một tướng đồng minh, Đòn đánh hoặc Kỹ năng trúng tướng địch hoặc công trình sẽ cho 20 vàng. Hiệu ứng này có thể xảy ra tối đa 3 lần mỗi 30 giây.
  • Nhiệm Vụ: Nhận 1000 vàng từ trang bị này để chuyển hóa nó thành Lưỡi Hái Sương Đen.

    Trang bị này khiến vàng từ lính bị giảm nếu như bạn hạ gục chúng quá nhiều.