Trang bị Xẻng Vàng Ròng

Giá:7,487 vàng

70 Sức mạnh Công kích
120 Sức mạnh Phép thuật
50% Tốc độ Đánh
30% Tỉ lệ Chí mạng
250 Máu
30 Giáp
30 Kháng Phép
250 Năng lượng
20 Điểm hồi Kỹ năng
10% Tốc độ Di chuyển
10% Hút Máu
100% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản
100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản

  • Làm Gì Đi: Bạn đang Cháy Hết Mình!