Trang bị Kính Nhắm Ma Pháp

Giá:3,000 vàng

115 Sức mạnh Phép thuật

  • Bộc Phát: Gây sát thương lên tướng với một Kỹ năng không chỉ định từ xa hơn 700 khoảng cách hoặc Bất Động mục siêu sẽ làm chúng Lộ diện và tăng 10% sát thương bản thân gây ra lên chúng trong 6 giây.

    Kỹ năng kích hoạt Bộc Phát cũng nhận được hiệu ứng tăng sát thương. Trợ thủ và bẫy không gây bất động sẽ không kích hoạt hiệu ứng này. Chỉ các Kỹ năng chọn diện tác dụng mới kích hoạt được hiệu ứng này. Khoảng cách được tính từ vị trí thi triển Kỹ năng.