Trang bị Động Cơ Vũ Trụ

Giá:3,000 vàng

80 Sức mạnh Phép thuật
200 Máu
20 Điểm hồi Kỹ năng

  • Vũ Điệu Ma Pháp: Nếu có ít nhất 160 Sức Mạnh Phép Thuật, nhận 20 Điểm Hồi Kỹ Năng và 20 Tốc Độ Di Chuyển.