Trang bị Lưỡi Hái Bóng Đêm

Giá:3,200 vàng

90 Sức mạnh Phép thuật
300 Máu
15 Điểm hồi Kỹ năng

  • Xé Hồn: Sát thương một tướng sẽ gây thêm (sát thương phép tương đương 125 +15% Sức mạnh Phép thuật) và cho bản thân 25% Tốc độ Di chuyển trong 1.5 giây (hồi lại sau 40 giây trên mỗi tướng).

    Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Điểm hồi Kỹ năng.

    Sát thương lên một tướng mới sẽ kéo dài thời gian tăng Tốc độ Di chuyển.