Trang bị Chùy Bạch Ngân

Giá:3,000 vàng

40 Sức mạnh Công kích
300 Máu
35 Kháng Phép

Kích hoạt - Giải Thuật: Loại bỏ tất cả các hiệu ứng khống chế (trừ Trên không) và nhận 40% Kháng Hiệu ứng cùng 40% Kháng Làm chậm trong 3 giây (hồi lại sau 90 giây).