Trang bị Vũ Điệu Tử Thần

Giá:3,100 vàng

55 Sức mạnh Công kích
45 Giáp
15 Điểm hồi Kỹ năng

  • Chịu Đòn: 35% (15% với Tướng Đánh Xa) lượng sát thương vật lý gánh chịu sẽ gây ra theo dạng sát thương theo thời gian trong 3 giây.
  • Thách Thức: Tham gia hạ gục tướng xóa bỏ toàn bộ lượng sát thương phải nhận từ Chịu Đòn và hồi lại 15% Máu tối đa trong 2 giây.