Trang bị Cưa Xích Hóa Kỹ

Giá:2,600 vàng

45 Sức mạnh Công kích
250 Máu
15 Điểm hồi Kỹ năng

  • Xích Cưa Sắc Nhọn: Gây sát thương vật lý sẽ áp dụng 40% Vết Thương Sâu lên tướng địch trong 3 giây. Nếu mục tiêu dưới 50% Máu, hiệu ứng này được tăng lên 60% Vết Thương Sâu.

    Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.