Trang bị Bùa Nguyệt Thạch

Giá:2,500 vàng

40 Sức mạnh Phép thuật
200 Máu
20 Điểm hồi Kỹ năng
100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản

  • Ánh Sao Yêu Kiều: Khi tác động lên tướng bằng Đòn đánh hoặc Kỹ năng trong giao tranh, hồi 70 Máu cho đồng minh thấp máu nhất gần đó (hồi lại sau 2 giây). Mỗi giây duy trì giao tranh với tướng tăng Sức mạnh Hồi máu và Lá chắn thêm 7% (tối đa 5 lần).

    Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 10 tăng hồi máu cho Ánh Sao Yêu Kiều.