Trang bị Búa Rìu Sát Thần

Giá:3,300 vàng

35 Sức mạnh Công kích
400 Máu
20 Điểm hồi Kỹ năng

  • Kiếm Phép: Sau khi sử dụng một Kỹ năng, Đòn đánh tiếp theo của bạn gây thêm sát thương vật lý tương đương 12% (9% với tướng Đánh Xa) Máu tối đa của mục tiêu trên mỗi Đòn Đánh (hồi lại sau 1.5 giây). Nếu mục tiêu là tướng, hồi lại máu dựa trên 50% sát thương cường hóa (30% với tướng Đánh Xa).

    Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5% Xuyên Giáp và 5% Xuyên Kháng Phép.

    Kiếm Phép sẽ gây tối thiểu (150% Sức mạnh Công kích cơ bản) sát thương lên các đơn vị, nhưng không nhiều hơn (250% Sức mạnh Công kích cơ bản) sát thương khi gây lên Quái.